Mevzuat

Mevzuat

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik (13 Aralık 2011)

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik Ekleri (13 Aralık 2011)

Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Çalışma İzni Verilen Deney Hayvanı Üretici, Kullanıcı ve Tedarikçi Kuruluşlar

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge

Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Hayvanları Koruma Kanunu

European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors