Hakkımızda

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB) , Kocaeli Üniversitesi senato kararıyla 1999 yılında 'Birim' olarak kurulmuştur.

24 Nisan 2006 dan itibaren Umuttepe deki yeni binasında faaliyet göstermektedir.

Birimimiz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı !Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar için kullanılan deney hayvanlarının korunması, deney hayvanlarının üretim yerleri ile deney yapılacak olan laboratuarların kuruluş, çalışma, denetleme, usul ve esaslarına dair yönetmeliğin uygulama talimatı' gereğince 18.10.2006 tarihinde başvurusunu yapmış 18.12.2007 tarihi itibariyle Ülkemizde altıncı, Marmara bölgesinde ilk ruhsat alan laboratuardır.

Amaç/Hedef

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma ve eğitim etkinliklerinde gereksinim duyulan deney hayvanlarının yetiştirilmesi ve bakımının sağlanması.

Hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel araştırmaların alt yapısını sağlamak amacıyla Temel ve Klinik Tıp Bilim dallarında araştırıcılara hizmet vermek.

Mevzuata uygun “ DENEY HAYVANLARI KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI” kursunu yapmak.

Etik kurallar başta olmak üzere araştırma planlama, yürütme ve gerekli hayvan ihtiyacını sağlama.

Deney hayvanları ile çalışma eğitim faaliyetlerini düzenleme.

Hayvanların refahını ön planda tutarak düzenli muayene ve bakımlarının yapılması sağlamak.

Personeli meslek içi bilgilendirme eğitim faaliyetlerine göndererek mesleki bilgi ve beceriyi artırma.

Kurumsal Yapı

Genel Kurul Üyeleri

 • Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ (Rektör)
 • Prof.Dr. Tijen UTKAN (Detab Başkanı)
 • Prof.Dr. Zafer CANTÜRK (Başkan Yardımcısı)
 • Prof.Dr. Zafer UTKAN (üye)
 • Prof.Dr. Dilek URAL (üye)
 • Prof.Dr. Aynur KARADENİZLİ (üye)
 • Prof.Dr. Melda YARDIMOĞLU YILMAZ (üye)
 • Prof.Dr. Nilgün BİLEN(üye)
 • Prof.Dr. Gülcan TÜRKER(üye)
 • Doç.Dr. Göksel KAHRAMAN(üye)
 • Doç.Dr. Mine ŞEHİRALTI(üye)

Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Prof.Dr. Tijen UTKAN (Detab Başkanı)
 • Prof.Dr. Zafer CANTÜRK (Başkan Yardımcısı)
 • Prof.Dr. Zafer UTKAN (üye)
 • Prof.Dr. Nilgün BİLEN(üye)
 • Prof.Dr. Gülcan TÜRKER(üye)
 • Doç.Dr. Mine ŞEHİRALTI(üye)
 • Öğr.Gör.Vet.Hek. Cüneyt ÖZER (üye)

Mevzuat

Açıklama Dosya
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik (13 Aralık 2011)
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik Ekleri (13 Aralık 2011)
Çalışma İzni Verilen Deney Hayvanı Üretici, Kullanıcı ve Tedarikçi Kuruluşlar
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge
Kocaeli Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Hayvanları Koruma Kanunu
European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes

Belgeler / Formlar

Açıklama Dosya
DETAB'ta Çalışmaya Başlanabilmesi İçin Teslim Edilmesi Gereken Evraklar.
DETAB Hayvan İstek Formu
Kocaeli Üniversitesi HADYEK Başvuru Formu

Eğitim / Faaliyet

Deney hayvanlarıyla çalışma ve etik kursu sertifika programı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge’ye (2007-11) uygun olarak yapılmaktadır.

Deney Hayvaları Kullanım Sertifikası İçeriği:

 • Deney hayvanlarının
 • anatomisi,
 • fizyolojisi,
 • histolojisi ve
 • biyokimyası
 • Mevzuat
 • Hayvan Deneyleri Etiği
 • Alternatif Yöntemler
 • Tutuş Teknikleri
 • İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri
 • Kan ve Örnek Alma Teknikleri
 • Anestezi-Ötanazi Teknikleri
 • Laboratuar İşletmesi
 • Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik
 • Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri
 • Deney Hayvanları Üretimi
 • Deney Hayvanlarının Beslenmesi
 • Hayvan Hastalıkları
 • İş sağlığı ve Güvenliği

Etkinlikler

Sağlık Hizmetleri MYO Ders

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı Kursu

Altyapı

İletişim

Öğr.Gör.Cüneyt ÖZER: 0262 303 86 86

Fax: 0262 303 70 03

Detab e-posta: detab@kocaeli.edu.tr.

Web: http://detab.kocaeli.edu.tr